Kube v7.2.1
JQuery v3.3.1 (for Onsen)
FontAwesome Icons v5.7.2 (for Bulma)
Material Font + Icons (for Daemonite, Material, Milligram)
Daemonite Material v4.1.1
PopperJS (for Daemonite Material and Bootstrap)
Bootstrap v4.0.0
Materialize v1.0.0
normalize.css v8.0.1 (for Milligram)
Milligram
Mini.css v3.0.1
Bulma v0.7.4
Pure v1.0.0
UIKit v3.0.3
Onsenui v2.10.6
Kickstart